“Uit de Brand, in de Brand”

Om blusmiddelen doeltreffend te gebruiken moet de gebruiker getraind zijn. Bij een calamiteit wordt echter vaak een bluspoging ondernomen door een toevallige voorbijganger (medewerker, bezoeker). Ook voor deze mensen bent u verantwoordelijk. Zorg daarom altijd voor de juiste blusmiddelen bij het brandrisico en voorkom additionele risico’s door foutief gebruik en verkeerde blusstoffen.