Brandveiligheid

U wilt elke beginnende brand adequaat kunnen doven. Dat vereist een juiste projectering van blusmiddelen die gegarandeerd gebruiksklaar zijn. Nu-Swift zorgt dat uw medewerkers altijd snel een bluspoging kunnen ondernemen met betrouwbare materialen. Dát voelt veilig.

Voorbereid op elk Brandrisico

Ook al heeft u alle voorzorgsmaatregelen genomen en is het bewustzijn van uw medewerkers getraind, een brandje kan toch zomaar ontstaan. Door menselijk handelen in een onbewaakt moment of, in de meeste gevallen, door technisch falen. Dan is het van het grootste belang dat u de juiste blusmiddelen bij de juiste risico’s heeft geplaatst. 90% van alle beginnende branden wordt geblust met kleine blusmiddelen. Nu-Swift levert,  onderhoud en controleert een breed pakket aan blusmiddelen zodat we elk brandrisico adequaat kunnen beveiligen.

Nu-Swift verzorgt Levering, Onderhoud en Controle van onder andere…

  • Handbrandblussers
  • Brandslanghaspels
  • Blusdekens
  • Droge blusleidingen

Brandveiligheidscheck

Brandveiligheid is méér dan alleen de blusmiddelen. Tijdens een brandveiligheidscheck en inventarisatie conform de NEN 4001 brengen wij uw hele gebouw in kaart. Per gebruikszone wordt gekeken wat de brandrisico’s zijn en hoe deze zone het best beveiligd kan worden. Ook wordt gekeken naar mogelijke nevenschade bij gebruik, of er een risico is op misbruik van blusmiddelen en of de blusmiddelen bij gebruik risico kunnen opleveren voor de aanwezige personen. Daarnaast adviseren wij over de plaatsing, zichtbaarheid en het aanlichten van blusmiddelen zodat deze in geval van brand snel gevonden worden en makkelijk inzetbaar zijn.

“Een fijn bedrijf met korte lijntjes en flexibele, meedenkende mensen met kennis van zaken ...”