Verplichting Brandmeldinstallatie

Vanwege het Bouwbesluit én uw zorgplicht is het mogelijk dat u verplicht bent een brandmeldinstallatie te laten installeren. De gebruiksfunctie, oppervlakte en hoogte van uw gebouw zijn hiervoor bepalend. Ook de vluchtwegen spelen een cruciale rol. Niet alleen de overheid is een eisende partij, dit kan ook gelden voor uw verzekeraar. Bovendien kunt u door uw eigen verantwoordelijkheid en veiligheid zelf een eisende partij zijn die de risico’s bij een beginnende brand wil kunnen beperken.

Als u verplicht bent een brandmeldinstallatie te installeren, kan Nu-Swift in overleg een programma van eisen (PVE) opstellen. Dit programma bevat de uitgangspunten, getoetst aan de huidige wet- en regelgeving. Bij de selectie van de juiste installatie, kiezen we zo mogelijk voor de voordelen van innovatieve, draadloze systemen.

Aanvullende Verplichtingen

Als onze projecteringskundige heeft vastgesteld dat een brandmeldinstallatie vereist is, zijn ook een ontruimingsalarminstallatie én ontruimingsplan verplicht. De combinatie van de brandmeldinstallatie en een ontruimingsalarminstallatie, zorgt dat bij het activeren van het brandalarm en/of handmatig activeren van een handbrandmelder, een ‘slow-whoop’ signaal hoorbaar is. Dit is onderdeel van de geldende norm. Na realisatie van de installatie is borging met de verplichte projecteringstekeningen, het blokschema en de functiematrix verplicht.

Beheer en Onderhoud van uw Installatie 

Als u een brandmeldinstallatie heeft, is ook een maandelijkse controle van de installatie door een opgeleid persoon (OP’er) in de regelgeving vastgelegd. Deze controle moet geborgd zijn via rapportage. Voor de controle gelden maandelijkse, vier- tot acht maandelijkse en jaarlijkse taken. Naast de maandelijkse beheerstaken is jaarlijks onderhoud aan de installatie verplicht. 

Nu-Swift – voor Brandmeldinstallatie, Beheer en Onderhoud.

Nu-Swift ontzorgt u volledig bij de invulling van uw zorgplicht. Samen creëren we een veilige situatie, van begin tot eind. Wij ontwerpen de installaties, stellen het PVE op, installeren de systemen, inclusief programmeren. Alle administratieve zaken, zoals tekenwerk, voeren wij voor u uit. Dat geldt ook voor het maandelijks beheer en het jaarlijks onderhoud van uw installatie. Tot slot stellen we het ontruimingsplan op, eventueel aangevuld met vluchtwegplattegronden.

“De gemakkelijke en efficiënte communicatie maakt al geruime tijd een succesvolle samenwerking met Nu-Swift in al onze filialen ...”