“Een Blusser is een Middel, Geen Doel”

Tijdens het jaarlijks onderhoud kijkt de monteur naar uw brandveiligheid en niet alleen naar uw brandveiligheidsmiddelen. Alleen zo kunnen we er voor zorgen dat u altijd voldoet aan uw verplichtingen en dat u uw medewerkers en bezoekers veiligheid kunt garanderen.