Trainingen

Nu-Swift verzorgt een compleet scala aan BHV trainingen. Al onze trainingen worden gegeven en begeleid door gekwalificeerde docenten met ruime praktijkervaring. Door gebruik van onze E-Learning methodiek wordt  de tijd van deelnemers zo optimaal mogelijk benut en kennis doelgericht overgedragen. Naast efficiënt is E-Learning ook veel doeltreffender en leuker!

BHV Trainingen

Al onze BHV trainingen maken gebruik van de E-Learning methodiek zodat de deelnemers de theorie op elk gewenst moment, op elke gewenste plek en op eigen tempo kunnen doorlopen en afronden. Tijdens de praktijktrainingen worden de verschillende vaardigheden zoals ontruiming, brandbestrijding en eerste levensreddende handelingen geoefend. Door het gebruik van realistische scenario’s wordt het geleerde direct in praktijk gebracht. Geheel in lijn met de ARBO wet.

BHV Basistrainingen

Om het BHV certificaat en BHV pasje te mogen ontvangen moet eerst een basistraining worden gevolgd. De basistraining bestaat uit E-Learning voor de theorie en uit 1 praktijkdag waarin de vaardigheden worden geoefend. Aan de orde komen onder andere: Eerste levensreddende handelingen en verbandleer, brandpreventie en bestrijding, communicatie en alarmeren, ontruiming en procedures, omgaan met externe hulpdiensten, beheersen van noodsituaties en het opstellen van een ontruimingsplan en BHV plan.

BHV Herhalingstrainingen

Om te zorgen dat uw BHV organisatie altijd up-to-date wordt jaarlijks de herhalingstraining gevolgd. Naast alle informatie over de nieuwste inzichten wordt ook bestaande kennis opgefrist en vaardigheden opnieuw getraind. Door de herhaling zal de BHV organisatie bij een calamiteit ook veel beter kunnen handelen. De praktijktraining neemt een halve dag in beslag.

AED trainingen

Als u een AED heeft, wilt u ook dat uw medewerkers deze adequaat en veilig kunnen gebruiken. Tijdens onze training leren uw medewerkers hoe ze een slachtoffer moeten benaderen, de situatie te beoordelen en om op de juiste wijze te reanimeren mét en zonder een AED.

Overige trainingen

Naast BHV en AED trainingen verzorgt Nu-Swift ook losse ELH trainingen, Blusoefeningen, Ontruimingsoefeningen en trainingen op maat. Geheel in te richten naar uw wensen.

Levering

Naast advies zorgt Nu-Swift voor inventarisatie van de risico’s in uw (BHV) organisatie Samen met u wordt gekeken naar een plan van aanpak en het juiste lesprogramma. Zo nemen wij écht alle zorg uit handen.