Zorg om Mensen die niet Zelfredzaam zijn, is een grote Verantwoordelijkheid

Zorg is een brede sector met één gezamenlijke overeenkomst, mensen die zorg nodig hebben. Juist ook in geval van een calamiteit. De veiligheid en het welzijn van deze mensen staat daarbij centraal. Daarom verdient brandveiligheid in deze sector aandacht. Welke middelen zijn er ter beschikking? Eerst een bluspoging of meteen ontruimen en hoe ga je om met ontruimen en mensen die niet zelfredzaam zijn? Zijn uw medewerkers daar wel voldoende op getraind en voorbereid? En wat kost dat allemaal?

Financiële en Emotionele Druk

In een sector waarin mensen werken die het vak hebben gekozen omdat ze mensen willen helpen, is elke vorm van onveiligheid een emotioneel beladen onderwerp. Aan de andere kant staat de sector financieel onder druk. Nu-Swift weet als geen ander in welke spagaat men dan terecht komt. Door slim te kijken naar wat wél kan wordt altijd een oplossing gevonden die recht doet aan de verantwoordelijkheid die de sector heeft jegens de patiënten, en tegemoet komt aan de financiële beperkingen. Dit doen we door inzichtelijk te maken waar de kosten worden gemaakt, te zoeken naar gelijkwaardige alternatieven en door de noodzakelijke uitgaven te spreiden. Op die manier neemt Nu-Swift de zorg om brandveiligheid uit handen en kunt u zich richten op de zorg voor uw patiënten.