Onze eerste Zorg is de Veiligheid van de Kinderen

Als je denkt aan onderwijs, dan denk je aan minderjarigen en/of grote groepen. Daarom is ontruiming één van de belangrijkste veiligheidsmaatregelen in het onderwijs. Dat neemt niet weg dat er aandacht moet zijn voor andere veiligheidsaspecten. De BHV organisatie speelt een cruciale rol in deze organisaties. Dat houdt ook in dat er goede keuzes gemaakt moeten worden in wie deze taken kunnen vervullen. Leerkrachten hebben de zorg voor de leerlingen en daarmee geen tijd voor BHV taken. Of toch wel? En heeft de BHV organisatie dan ook de juiste middelen om bij een calamiteit efficiënt te kunnen ontruimen een beginnende branden te doven en een ongeval adequaat te lijf te gaan?

Geen School is Gelijk

Nu-Swift begrijpt als geen ander hoe lastig het is om met de bestaande mensen en financiële middelen de BHV organisatie op te zetten. Daarom proberen wij samen met de onderwijsinstelling “out of the box” te zoeken naar oplossingen die haalbaar en betaalbaar zijn. Door de processen goed in te richten, de veiligheidsmaatregelen aan te passen aan de risico’s  en door scenario-oefeningen komen we tot een goede oplossing die werkt. Dit doen we op basis van jarenlange ervaring en opgedane kennis in het onderwijs. Wij coördineren het gehele traject van begin tot het eind zodat u zich kunt richten op uw verantwoordelijkheid: de veiligheid van de kinderen.