Als Overheid hebben wij een Voorbeeldfunctie. Dat is onze Plicht!

Als overheid heeft u niet alleen een wettelijke verplichting op het gebied van brandveiligheid, u heeft ook een voorbeeldfunctie. U wilt graag laten zien hoe het hoort door uw brandveiligheid adequaat georganiseerd te hebben. Niet in de laatste plaat omdat u daarmee ook de veiligheid van de burgers borgt. Toch loopt u ook als overheidsinstantie aan tegen het fenomeen budgetten en bezuinigingen. Hoe zorgt u dan voor een goed brandveiligheidsklimaat.

Goed Voorbeeld doet goed Volgen

Als overheidsinstantie draagt u niet alleen de zorg voor uw eigen medewerkers, uw klanten, gasten en bezoekers, u draagt ook de zorg voor burgers. Met wetten, regels, MVB’s en controlerende instanties borgt u dat de veiligheid in uw gebied wordt geborgd. U geeft daarbij zelf het goede voorbeeld. in uw organisatie wordt daarom de BHV organisatie minimaal jaarlijks getraind, de blusmiddelen en noodverlichting adequaat onderhouden en zijn de juiste middelen aanwezig om bij een calamiteit het pand op de juiste manier te ontruimen. U zit alleen nog met het budget. Hoe zorgt u er voor dat dit alles ook duurzaam en betaalbaar gebeurt? Nu-Swift helpt u daarbij. Als geen ander zijn wij in staat om in kaart te brengen waar onnodige kosten worden gemaakt en zoeken we actief naar besparingsmogelijkheden zonder aan de kwaliteit te tornen. zo behoudt u uw voorbeeldfunctie en kunt u toch besparen.