“Processen en Procedures zijn nu eenmaal niet Vanzelfsprekend…”

Eén van de lastigste dingen bij een calamiteit is een goede taakverdeling. Wie doet wat. Om er voor te zorgen dat net iedereen gelijktijdig de touwtjes in handen neemt of dat men met 12 personen op een beginnende brand af loopt zijn processen en procedures nodig. Duidelijk afspraken zodat iedereen weet wat hem of haar te doen staat. Uiteraard moet dit daarna veelvuldig besproken en geoefend worden.