“Het Belang van Bordjes”

“Liften gaan vanzelf naar de begane grond en open in geval van brand. Dan is een bordje “Lift niet gebruiken bij brand” toch niet meer nodig?”  Deze vraag horen we vaak. Het gaat echter om de mensen die gebruik willen maken van de lift in geval van calamiteit. In paniek kunnen deze mensen voor de liftdeur blijven staan wachten tot de lift komt… Net zo goed is het bordje “Nooduitgang vrijhouden” van belang. U moet er niet aan denken dat bij brand de deur naar buiten is gebarricadeerd door een vuilcontainer of een fiets. Bordjes zijn belangrijk!