Periodiek Beheer van uw Installatie

Naast het jaarlijks onderhoud dient uw installatie regelmatig getest te worden. Afhankelijk van het risico moet dit maandelijks of per kwartaal. Als u een daartoe opgeleid persoon in dienst heeft, kunt u deze OP-taken zelf doen. U kunt deze werkzaamheden ook aan Nu-Swift uitbesteden. Dan heeft u er helemaal geen omkijken meer naar.

OP-Taken

De beheerder van de brandmeldinstallatie (de Opgeleid Persoon) voert het periodiek beheer uit. Dit beheer noemen we OP-taken. Normaliter wordt maandelijks gekeken of de installatie naar behoren functioneert en geen mankementen of gebreken vertoont. Denk dan aan:

  • De bereikbaarheid van de centrale en/of het bedieningspaneel
  • Zichtbare gebreken en vervuiling
  • Het functioneren van optische en akoestische aanwijzers
  • Het adequaat werken van de doormeldingen 
  • Worden storingen juist doorgegeven
  • Het nabootsen van een alarm

Tijdens de Vierde en Achtste Maand zijn er Uitgebreidere Controles, zoals:

  • Visuele controle van de handmelders
  • Wijzigingen in de situatie (bouwkundig en organisatorisch)
  • Controle van de meldfuncties

Altijd een goed functionerende installatie

U kunt één of meerdere medewerkers laten opleiden om deze taken voor u uit te voeren. Als u de OP-taken uitbesteedt aan Nu-Swift bent u verzekerd van continuïteit en directe opvolging bij storing, mankementen of defecten. Dát geeft een veilig gevoel!

Digitaal Logboek

Alle documenten voor uw brandmeldinstallatie bewaren we in een digitaal logboek. De monteur, de beheerder, de OP’er en de verantwoordelijke van uw organisatie hebben een eigen toegang tot dit logboek. Ook bij controle door de veiligheidsregio of andere instantie zorgen wij voor een leesbevoegdheid. Zoals de wet voorschrijft kan iedereen een notitie in het digitale logboek maken.