Jaarlijks Onderhoud Brandmeldinstallaties

Om een goede werking van uw brandveiligheidsmiddelen te garanderen, is jaarlijks onderhoud essentieel. Tijdens het onderhoud kijken onze specialisten niet alleen naar de technische staat van uw installaties. We toetsen ook of de installaties beschadigd of defect zijn. Verder controleren we of de installaties en panelen nog goed bereikbaar zijn en of de detectie nog past bij het actuele risico. AIs er iets in uw situatie of in de wet- en regelgeving verandert, dan passen wij uw brandveiligheid daar op aan.

Wet- en Regelgeving

Jaarlijks onderhoud is noodzakelijk om aan alle wet- en regelgeving te voldoen. Alleen dan weet u zeker dat u tijdens controle of ná een calamiteit niet aansprakelijk wordt gehouden door controlerende instanties, uw verzekeraar of certificerende instanties. Als u een brandmeldinstallatie heeft, bent u ook verplicht deze jaarlijks te laten onderhouden en periodiek te beheren.

Geen Omkijken naar

In onze systemen houden wij nauwkeurig bij wanneer onderhoud aan uw veiligheidsmiddelen nodig is. Wij nemen tijdig contact met u op om het onderhoud te plannen. Op die manier zijn uw veiligheidsmiddelen altijd paraat als het nodig is. Na controle en onderhoud ontvangt u van ons een certificaat als bewijs dat alles weer in orde is.

Digitaal Logboek

Alle bescheiden voor uw brandmeldinstallatie bewaren we voor u in een digitaal logboek. De monteur, de beheerder, de OP’er en de verantwoordelijke in uw organisatie hebben hun eigen toegang tot dit logboek. Ook bij controle door de veiligheidsregio of andere instantie zorgen wij voor een leesbevoegdheid. Zoals de wet voorschrijft kan iedereen een notitie in het digitale logboek maken.