REOB Opleidingen

De REOB opleiding (Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen) zorgt dat uw monteurs conform het REOB certificatieschema werken. Alleen vakbekwaam personeel mag namelijk blusmiddelen onderhouden. Een (REOB) diploma is dan ook verplicht voor blusmiddelenmonteurs.

Uitstekende Trainingslocaties

U kunt de REOB trainingen volgen op onze eigen locaties. Hier bieden we ruimte voor klassikale theorielessen. Verder hebben we een volledig uitgeruste praktijkruimte om de nieuwe kennis en vaardigheden te oefenen.

Onze locaties bieden alle soorten blusmiddelen die op de (Nederlandse) markt beschikbaar zijn. We hebben vele soorten handbrandblussers van verschillende merken en types, en met diverse blusstoffen. Verder zijn diverse brandslanghaspels en andere blusmiddelen aanwezig.

Om effectief te kunnen oefenen, is goed gereedschap onmisbaar. Hoewel alle benodigdheden voldoende aanwezig zijn op de locaties, kan de monteur natuurlijk ook eigen gereedschap meenemen.

De REOB Opleiding

Een REOB monteur moet aan hoge eisen voldoen. Zijn werk draait immers om veiligheidsmiddelen en daarmee om de veiligheid van mensen. Dit vereist kennis van de wet- en regelgeving, en de diverse blusmiddelen. Maar ook de kunde om blusmiddelen correct te controleren en te onderhouden.

Wat biedt de Opleiding?

Brand en Brandbestrijding

U leert alles over het verschijnsel brand, de brandklasse-indeling en de diverse blusstoffen, inclusief de brandklasse(n) waarvoor u deze moet inzetten. Ook de verschillende brandblussers en brandslanghaspels, en onderhoud hiervan komen aan bod.

Wet- en Regelgeving

U bouwt kennis op over de verschillende regels en eisen, zoals de regels van de rijksoverheid voor draagbare blustoestellen en brandslanghaspels. Verder gaan we in op de eisen die verzekeraars stellen aan blusmiddelen, de Arbo-informatiebladen en de relevante NEN-normen.

Keuringseisen en -richtlijnen

U leert alles over de voorbereiding van en de werkzaamheden voor de herkeuring van cilinders en patronen. Dit is inclusief de vereiste veiligheidsmaatregelen voor veilig werken en de procedure om in een bedrijf blusmiddelen te mogen controleren.

Service en Onderhoud

U leert de verschillende soorten brandblusmiddelen in de praktijk te herkennen, te gebruiken en te onderhouden. Verder bouwt u kennis en praktische ervaring op met de gereedschappen, inrichtingen en voorzieningen die aansluiten bij de geldende normen.

Duur van de Opleiding

De opleiding duurt zeven dagen (verspreid over twee weken) met de optie voor een opfrisdag als voorbereiding op het examen. De opleiding is naar keuze te volgen in Arnhem of in Wateringen.

Examinering en Certificering

U sluit de cursus af met een examen dat wordt afgenomen door CertoPlan in Badhoevedorp of Breda. Nu-Swift regelt de examenaanvraag en de kosten van het examen factureert CertoPlan rechtstreeks aan u.

Certificering van uw Organisatie

De opleidingen van Nu-Swift zijn specifiek voor uw monteurs. Ook uw organisatie moet REOB gecertificeerd zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met o.a. KIWA.