Noodverlichtingopleidingen

Uw monteurs leren noodverlichting zelfstandig en volgens de hoogste kwaliteitseisen te controleren en te onderhouden. De monteur kan zo nodig ook armaturen vervangen en bijplaatsen of leidingen aanbrengen. Daarnaast weet uw monteur goed wat veilig werken is.

Uitstekende Trainingslocatie

De noodverlichtingopleidingen verzorgen we op onze locatie in Wateringen. Hier hebben we alle ruimte voor klassikale theorielessen en een volledig uitgeruste praktijkruimte om uitgebreid te oefenen.

Onze trainingslocaties bieden verschillende soorten armaturen om tijdens de opleiding met diverse merken en typen te kunnen oefenen. Dit betreft permanente en niet-permanente, centrale en decentrale armaturen met diverse lichtbronnen.

Om effectief te kunnen oefenen, is goed gereedschap onmisbaar. Hoewel alle benodigdheden voldoende aanwezig zijn op de locaties, kan de monteur natuurlijk ook eigen gereedschap meenemen.

Onderhoudsdeskundige Decentrale Noodverlichting

Een noodverlichtingsmonteur moet aan hoge eisen voldoen. Het gaat immers om veiligheidsmiddelen en daarmee om de veiligheid van mensen. Dit vraagt uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving, van de diverse armaturen en van systemen. Ook de kunde om armaturen en systemen op de juiste wijze te controleren is afgedekt. Tot slot is onderhoud van essentieel belang.

Wat biedt de Opleiding?

Wat is Noodverlichting?

U leert alles over het begrip noodverlichting en nut en noodzaak hiervan.

Wet- en Regelgeving

U werkt aan kennis over de verschillende regels en eisen, waaronder de regels die de rijksoverheid stelt aan noodverlichtingsarmaturen. Maar ook over de systemen in het Bouwbesluit, Arbo wet- en regelgeving en relevante NEN-normen.

Keuringseisen en Richtlijnen

U raakt bekend met de voorbereidingen en de werkzaamheden voor de keuring van noodverlichtingsarmaturen en -systemen, inclusief de benodigde veiligheidsmaatregelen om veilig te werken. Verder leert u alles over de procedure om in een bedrijf noodverlichting te mogen controleren.

Service en Onderhoud

U leert hoe u de verschillende soorten armaturen in de praktijk kunt herkennen, gebruiken en onderhouden. Verder leert u volgens de geldende normen werken met gereedschappen, inrichtingen en voorzieningen.

Installatie en Vervanging

U leert hoe u de verschillende soorten armaturen kunt vervangen of bijplaatsen. Met de kennis en training van basisinstallatiewerkzaamheden leert u hoe u op de juiste manier leidingwerk maakt. Hierbij is ook aandacht voor veilig werken, voor u en uw omgeving.

Duur van de Opleiding

De opleiding duurt vier dagen, met aansluitend een examen. De opleiding vindt plaats in ons pand in Wateringen.

Examinering en Certificering

De cursus wordt afgesloten met een examen in Wateringen, in dezelfde vertrouwde omgeving als waar de trainingen gevolgd zijn. Het examen wordt afgenomen door CertoPlan. Nu-Swift regelt de aanvraag voor het examen en CertoPlan factureert de examenkosten rechtstreeks aan u.

Voldoende Onderricht Persoon

Voor monteurs die alleen noodverlichting controleren maar niet vervangen of bijplaatsen en geen leidingwerk uitvoeren, biedt Nu-Swift een verkorte opleiding Voldoende Onderricht Persoon. Een Voldoende Onderricht Persoon kan, op aanwijzing en onder verantwoordelijkheid van een Onderhoudsdeskundige Decentrale Noodverlichting, zelfstandig Noodverlichtingsarmaturen en -systemen controleren. 

Na deze opleiding volgt een interne toets. De totale opleiding duurt twee dagen en is ook in Wateringen. Deelnemers ontvangen een VOP certificaat als ze de opleiding succesvol afronden.

Certificering van uw organisatie

De opleidingen van Nu-Swift zijn specifiek voor uw monteurs. Ook uw organisatie moet gecertificeerd zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met o.a. KIWA.