Van nationale naar mondiale vluchtroute-pictogrammen

De oude nationale pictogrammen die de vluchtroute in een gebouw aanduiden gaan per 1 januari langzaam verdwijnen. In plaats daarvan komen de nieuwe mondiale pictogrammen conform norm NEN 3011:2015, meldt de Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Noodverlichting (NVFN) in een kennisblad. Vanaf 1 januari 2016 worden de oude pictogrammen uitgefaseerd. Hiervoor is geen overgangsregeling ingesteld om nieuwe pictogrammen toe te passen. Bij nieuwe projecten passen de marktpartijen de nieuwe pictogrammen automatisch toe.

 

nu-swift-mexx

 

VLUCHTROUTE

Bij bestaande bouw raadt de NVFN aan om bij aanvullingen of aanpassingen aan bestaande installaties de nieuwe vluchtroute-pictogrammen toe te passen, zonder de oude te vervangen. “De kans op verwarring is uiterst gering en zo verdwijnen de oude pictogrammen geleidelijk uit beeld”, aldus de kennispublicatie.

BOUWBESLUIT

Vanaf 1 juli verwijst het Bouwbesluit dan ook niet meer naar NEN 6088, maar naar NEN 3011:2015. Die norm verwijst weer naar NEN-EN-ISO 7010. De nieuwe eisen waaraan de pictogrammen moeten voldoen staan in norm NEN-EN 1838.

Overige Nieuws

Maatregelen Covid-19 (Corona)

Het Corona virus heeft invloed op onze dagelijkse werkzaamheden. Dat houdt in dat ook wij maatregelen hebben moeten nemen om de veiligheid en gezondheid van…

Inspectie roept op AED’s zonder keurmerk spoedig te vervangen

Nu.nl Donderdag 27 juni 2019 De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) roept gebruikers van twee typen Automatische Externe Defibrillators (AED's) op deze snel mogelijk te…

Vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer groot succes

De deelname van Nu-Swift aan de vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer op 23, 24 en 25 januari j.l. was een groot succes. Tezamen met EATON had…

Deelname Vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer

Experience room van Nu-Swift en Eaton laat bezoekers een evacuatie in het donker ervaren Wat moet je doen als er brand uitbreekt in een gebouw…

Nu-Swift al 45 jaar duurzaam veilig

Nu-Swift viert in 2019 haar 45 jarig jubileum. Het bedrijf dat in december 1973 is gestart in Arnhem met de verkoop van blusmiddelen is inmiddels…

Monteur stuit op brandgevaarlijke meterkast

Monteurs stuiten regelmatig op brandgevaarlijke situaties. Ze zien meterkasten met technische bedrading, apparatuur, voorraden verfblikken en andere brandbare stoffen.

85.000 brandmeldingen in 2015

In 2015 heeft de brandweer 85.000 brandalarm meldingen ontvangen. In totaal is de brandweer 64.360 keer echt ter plaatse geweest om brand te bestrijden.

90% van bedrijven blust brand zelf

Branchevereniging VEBON heeft de afgelopen 5 jaren onderzoek gedaan naar branden en de veiligheid van blusmiddelen. Hieruit is het belang van kleine blusmiddelen gebleken

Discussie blusdekens onderstreept belang normen

Onduidelijkheid over de kwaliteit van blusdekens haalde onlangs de landelijke media. Aanleiding genoeg om nog eens scherp naar de norm voor deze consumentenproducten bij uitstek…

€ 5.885 voor Brandwondenstichting

Tijdens het 40-jarige bestaan van Nu-Swift, hebben wij per verkochte milieuvriendelijke Premier schuimblusser een bedrag gereserveerd ten behoeve van de Brandwondenstichting. Deze actie heeft €…

Nieuws