Vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer groot succes

De deelname van Nu-Swift aan de vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer op 23, 24 en 25 januari j.l. was een groot succes. Tezamen met EATON had Nu-Swift een experienceroom gemaakt om zelf een evacuatie in het donker te kunnen ervaren. Van die mogelijkheid hebben veel bezoekers gebruik gemaakt. Onder toeziend oog van overige bezoekers en standbemensing, die de experienceroom met infrarood camera’s goed in de gaten hielden, wisten vele zich een route te banen door de donkere ruimte. Door een tweede ronde te maken met enkel noodverlichting aan, was voor iedereen het belang van goede noodverlichting duidelijk. “Dit zou iedereen een keer moeten ervaren”.

Ook de andere noviteiten zoals het Adaptive Evacuation System van EATON, een adaptief noodverlingtingssysteem dat afhankelijk van de locatie van een risico de route aanpast, trok veel bekijks evenals het draadloos rookmeldsysteem van Fire-Angel welke via een gateway aangesloten is op het internet waardoor meldingen ook op de smartphone van de gebruiker worden weergegeven. Allemaal ontwikkelingen die de veiligheid verder verbeteren.

Overige Nieuws

Inspectie roept op AED’s zonder keurmerk spoedig te vervangen

Nu.nl Donderdag 27 juni 2019 De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) roept gebruikers van twee typen Automatische Externe Defibrillators (AED's) op deze snel mogelijk te…

Vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer groot succes

De deelname van Nu-Swift aan de vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer op 23, 24 en 25 januari j.l. was een groot succes. Tezamen met EATON had…

Deelname Vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer

Experience room van Nu-Swift en Eaton laat bezoekers een evacuatie in het donker ervaren Wat moet je doen als er brand uitbreekt in een gebouw…

Nu-Swift al 45 jaar duurzaam veilig

Nu-Swift viert in 2019 haar 45 jarig jubileum. Het bedrijf dat in december 1973 is gestart in Arnhem met de verkoop van blusmiddelen is inmiddels…

Monteur stuit op brandgevaarlijke meterkast

Monteurs stuiten regelmatig op brandgevaarlijke situaties. Ze zien meterkasten met technische bedrading, apparatuur, voorraden verfblikken en andere brandbare stoffen.

85.000 brandmeldingen in 2015

In 2015 heeft de brandweer 85.000 brandalarm meldingen ontvangen. In totaal is de brandweer 64.360 keer echt ter plaatse geweest om brand te bestrijden.

90% van bedrijven blust brand zelf

Branchevereniging VEBON heeft de afgelopen 5 jaren onderzoek gedaan naar branden en de veiligheid van blusmiddelen. Hieruit is het belang van kleine blusmiddelen gebleken

Discussie blusdekens onderstreept belang normen

Onduidelijkheid over de kwaliteit van blusdekens haalde onlangs de landelijke media. Aanleiding genoeg om nog eens scherp naar de norm voor deze consumentenproducten bij uitstek…

€ 5.885 voor Brandwondenstichting

Tijdens het 40-jarige bestaan van Nu-Swift, hebben wij per verkochte milieuvriendelijke Premier schuimblusser een bedrag gereserveerd ten behoeve van de Brandwondenstichting. Deze actie heeft €…

Van nationale naar mondiale vluchtroute-pictogrammen

De oude nationale pictogrammen die de vluchtroute in een gebouw aanduiden gaan per 1 januari langzaam verdwijnen. In plaats daarvan komen de nieuwe mondiale pictogrammen…

Nieuws