Bedrijfsfilosofie/Missie

Wij dragen bij aan een veiliger Nederland door het leveren van een breed pakket van veiligheidsproducten en diensten die aan de hoogste eisen van kwaliteit en regelgeving voldoen.
Met professioneel opgeleide en gecertificeerde medewerkers streven wij naar zeer tevreden klanten door klanten te ontzorgen en professioneel onderhoud en advies te geven. Bij al onze activiteiten nemen wij bescherming van het milieu in acht.

Strategie

Nu-Swift weet bovenstaande te bereiken door te focussen op vier belangrijke kernwaarden:

Wij zijn Betrokken

De medewerker van Nu-Swift is betrokken bij zijn of haar klanten en betrokken bij directe collega’s. Wij luisteren en stellen vragen. Hierdoor zijn wij voortdurend in staat om onze klanten en elkaar goed te begrijpen, adequaat te helpen en van advies te voorzien.

Wij zijn Kwaliteitsgericht

In alles wat we doen staat kwaliteit voorop. Wij zijn er van overtuigd dat het bieden van kwaliteit bijdraagt aan de continuïteit van ons bedrijf, een duurzame relatie met de klant en een positieve klantbeleving. Om goede kwaliteit te leveren doen wij alles in één keer goed, houden wij ons aan afgesproken processen en komen wij afspraken na.

 

Wij zijn Klantgericht

De medewerker van Nu-Swift streeft ernaar om een optimale klantbeleving te realiseren. Wij proberen in alle gevallen de klant te ontzorgen op het gebied van (brand)veiligheid. Wij  voelen ons verantwoordelijkheid voor de klant en handelen in haar belang. Een medewerker van Nu-Swift is proactief in zijn of haar handelen. We spreken elkaar aan op gedrag en we vormen constructieve meningen en onderbouwen deze in direct overleg omwille van de klanttevredenheid.

 

Wij zijn Flexibel

Flexibiliteit is de grote kracht van Nu-Swift. We hebben een platte organisatie met korte lijnen. Daardoor zijn we in staat snel te reageren. Daardoor kunnen we werkzaamheden gemakkelijk inpassen, maar ook gemakkelijk aanpassen. Het maakt ons, kort gezegd, buitengewoon slagvaardig.