Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Dit is iedere webpagina waarin Nu-Swift Brandbeveiliging B.V. een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van Aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Nu-Swift Brandbeveiliging B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. U bent als gebruiker verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt. U als gebruiker van de webpagina zal Nu-Swift Brandbeveiliging B.V. vrijwaren tegen aanspraken van derden die zijn ingesteld als gevolg van uw gebruik van de website.

Nu-Swift Brandbeveiliging B.V. is niet verantwoordelijk voor sites waarnaar gelinkt wordt en daarbij niet onder ons beheer vallen. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit webpagina’s die aan onze website zijn gelinkt.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Nu-Swift Brandbeveiliging B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een wijziging of beëindiging van een webpagina. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en Intellectuele Eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Nu-Swift Brandbeveiliging B.V. of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Nu-Swift Brandbeveiliging B.V.. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Nu-Swift Brandbeveiliging B.V.