Droge blusleidingen in en aan gebouwen - NEN1594

De Nederlandse norm NEN 1594 geeft richtlijnen voor de inspectie en het onderhoud van droge blusleidingen.

Jaarlijks onderhoud

Droge blusleidingen dienen jaarlijks te worden onderhouden en gecontroleerd. Dit onderhoud bestaat uit:
1. De visuele controle van alle onderdelen, inclusief de aansluitkast.
2. Controle voedings- en brandslangaansluitingen.
3. Conditioneren van rubber afdichtingen.
4. Controleren en conditioneren van de spindels.

Vijfjaarlijks uitgebreid onderhoud

Ten minste eens per vijf jaar dient uitgebreid onderhoud plaats te vinden, waarbij de droge blusleidingen hydrostatisch worden beproefd op sterkte en lekdichtheid. Het uitgebreide onderhoud bestaat uit:
1. Jaarlijks onderhoud.
2. Controleren of het ontluchtingsventiel goed functioneert.
3. Hydrostatisch beproeven van de blusleidingen op 2400 kpa.
4. Het leeg maken, indien nodig drogen en afsluiten van de leiding.
5. Mochten er tijdens het vullen lekkages optreden, worden deze indien mogelijk
    direct gerepareerd. Is dit niet mogelijk dan wordt er een reparatie voorstel gedaan.

Onderhoudsrapport

Na het onderhoud worden alle bevindingen vastgelegd in een onderhoudsrapport. Ook wordt de droge blusleiding voorzien van een onderhoudsetiket.


Afdrukken Doorsturen